Adres do korespondencji:
ks. Jarosław Ogrodniczak
ul. Prof. Jana Mikusinskiego 8
40-146 Katowice

Informacja ogólna:
Izabela Ślązok
tel: 32 718 64 85 lub 503 302 226
@: narzeczeni@slazok.pl

Szczegółowych informacji dotyczących kursów udzielają odpowiedzialni za Ośrodek.

Konto:
Diakonia Ruchu Światło-Życie archidiecezji katowickiej
Różyckiego 8, 40-589 Katowice
78 1050 1214 1000 0024 3520 5626