Bielsko-Biała / Górki Wielkie


Data rozpoczęcia Data zakończenia Wolne miejsca
2020-03-07 2020-03-08 NIE brak wolnych i rezerwowych miejsc


Nauczyciele:

Telefon do prowadzących:

K:723462114, J:609229856

Email prowadzących:

kamil.blyszczak@gmail.com

Szczegółowy opis kursu:

Kurs trwa 2 dni (07-08.03.2020), odbywa się w parafii pw. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich, ul. Pod Zebrzydkę 6. Strona parafii:
http://wszystkichsw-gw.pl/informacje-ogolne/

Plan kursu:

Sobota:

9.00 - 13.00 - rozpoczęcie, sesja konferencyjno-warsztatowa

13.00 - 14.00 - przerwa obiadowa

14.00 - 17.00 - sesja konferencyjno-warsztatowa

17.30 - modlitwa narzeczonych

Niedziela:

9.00 - 12.00 - sesja konferencyjno-warsztatowa

12.00 - 13.00 - przerwa obiadowa

13.00 - 14.00 - sesja konferencyjno-warsztatowa

14.00 - Msza Św.

15.00 - 16.00 - podsumowanie i zakończenie kursu

Plan może ulec drobnym zmianom, wszystkie bieżące informacje będą rozsyłane na 4 dni przed kursem.
W ramach kursu weźmiecie udział w wykładach i ćwiczeniach, pracując w parach i rozmawiając ze sobą. Wszystko po to, abyście jeszcze lepiej się poznali i przygotowali do sakramentu małżeństwa. Wszelkie potrzebne materiały otrzymacie na kursie.

Kurs zakończony jest otrzymaniem zaświadczenia o odbyciu nauk przedmałżeńskich.

W przerwach pomiędzy zajęciami serwujemy kawę/herbatę i nie tylko. W Niedzielę zapraszamy na Eucharystię - nie tylko uczestników, ale także ich rodziców, czyli przyszłych teściów, ze specjalną nauką dla narzeczonych i teściów o budowaniu relacji z młodym małżeństwem.

Serdecznie zapraszamy 🙂