Belfast (on-line) - UK, Irlandia


Data rozpoczęcia Data zakończenia Wolne miejsca
2021-11-06 2021-12-11 TAK / Zapisz się /


Nauczyciele:

Telefon do prowadzących:

Katarzyna:507166295

Email prowadzących:

katarzyna.kaletka@gmail.com

Szczegółowy opis kursu:

"Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tyko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza".

/FAMILIARIS CONSORTIO/

Zapraszamy do uczestnictwa w nadzwyczajnej formie kursu dla narzeczonych w formie wideokonferencji ONLINE. Po zapisaniu się na kurs i opłaty (pokrycie kosztów organizacyjnych, materiałów i ich przesyłek), Narzeczeni otrzymają zestawy materiałów kurierem lub w dogodnym miejscu będą mogli je odebrać.

Kurs niniejszy obejmuje:

 • Przed Nami Małżeństwo (nauki przedmałżeńskie) - 4 spotkania
 • Przed Nami Maleństwo (poradnia życia rodzinnego) - 2 spotkania

Narzeczeni po niniejszym Kursie otrzymają wszelkie potrzebne zaświadczenia do ukazania przy protokole przedmałżeńskim!!! 

Kurs trwa przez 6 kolejnych sobót od godziny 17.00 do godziny 20.00 czasu UK.

Terminy:

 • 6,13,20,27 listopad 2021 rok
 • 4,11 grudzień 2021 rok

*dwa dni z sześciu sobót Kursu spotkania będą trwać o 1 godzinę dłużej Dokładna informacja, które to będą dni będzie przekazana już zapisanym parom.

Kurs odbywać się będzie zdalnie ONLINE w dedykowanym pokoju poprzez aplikację Zoom.

Spotkania prowadzone są metodą konferencyjno-warsztatową przez nauczycieli PNM.

Każdy temat podejmowany jest najpierw w formie wykładu, po którym narzeczeni rozmawiają ze sobą na zadane tematy lub wykonują ćwiczenia, dlatego konieczna jest obecność obojga narzeczonych podczas każdego spotkania. Ta metoda pozwoli lepiej się poznać i tym samym przygotować do małżeństwa.

Na każdym  z 4 spotkań w ramach Przed Nami Małżeństwo (kurs przedmałżeński) realizujemy min. 3 tematy według poniższego programu:

 1. Boża wizja małżeństwa
 2. Boży projekt dla małżeństwa (teologia małżeństwa)
 3. Przyjęcie i akceptacja współmałżonka, jako daru od Boga
 4. Opuszczenie ojca i matki
 5. Połączenie męża i żony
 6. Relacja seksualna
 7. Przeźroczysta komunikacja
 8. Małżeństwo - krucha więź
 9. Boża moc dla małżeństwa – sakrament
 10. Pomnażanie Bożego dziedzictwa (Kościół domowy)
 11. Mądra miłość (Odpowiedzialne rodzicielstwo)

Przewidujemy także Msze Świętą, na której będziemy mogli się spotkać na żywo lub będziemy w niej uczestniczyć ONLINE. Na Eucharystię zapraszamy również Waszych rodziców, do których będzie też skierowana homilia.

Zaświadczenia o uczestnictwie w kursie zostaną wysłane na podany do wysyłki adres po ukończonym kursie.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo narzeczonych we wszystkich punktach programu kursu. Program kursu wyczerpuje wymagania w zakresie nauk przedślubnych, dnia skupienia oraz indywidualnych spotkań w poradni życia rodzinnego.

WAŻNA UWAGA!
W czasie rejestracji na kurs w rubryce "Informacje dodatkowe" prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy będziecie uczestniczyć w kursie przed jednym komputerem (razem), czy każdy osobno?
2. Proszę o podanie adresów do wysyłki materiałów kurierem - odpowiednio: oba adresy, jeśli w kursie będziecie uczestniczyć oddzielnie lub jeden, jeśli będziecie na kursie w jednym miejscu.

 

W imieniu Zespołu Nauczycieli życzymy BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO

ks. Włodzimierz Dziduch

tel.: +44 7587101979

e-mail: schr.belfast@gmail.com

Katarzyna i Mariusz Kaletka

tel.: +48 507166295

e-mail: katarzyna.kaletka@gmail.com