Adres do korespondencji:
ks. Jarosław Ogrodniczak
Parafia Św. Rodziny
ul. Konstytucji 3 Maja 36
41-940 Piekary Śląskie

Informacja ogólna:
Izabela Ślązok
tel: 32 718 64 85 lub 503 302 226
@: narzeczeni@slazok.pl

Kontakt dla mediów:
Izabela Ślązok
tel: 503 302 226
@: narzeczeni@slazok.pl