Nauczyciel

Jagoda Sławek Warzechowie


 

Jagoda jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Nauki o rodzinie i jest czynnym doradcą życia rodzinnego. Zawodowo pracuje jako nauczyciel w Szkole Specjalnej w Katowicach.
Sławek ukończył studia magisterskie na kierunku: pedagogika religijna i katechetyka oraz pedagogika społeczno-opiekuńcza na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. Pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej w Katowicach.

/ powrót /