Kontakt

Para odpowiedzialna za „Wiernych”
Anna i Waldemar Kolwicz
Tel. 500 565 285 (Anna); 500 521 310 (Waldemar)
@: kowicz@op.pl

Koordynator projektu „Wierni”:
ks. Marcin Ditrich
ul. Kopernika 5
43-100 Tychy
Tel. +48 696 211 545
@: marcinditrich@gmail.com

Para odpowiedzialna za projekt „Przed Nami Małżeństwo”:
Anna i Waldemar Kolwicz
Tel. 500 565 285 (Anna); 500 521 310 (Waldemar)
@: kowicz@op.pl