Nauczyciel

Sylwia i Włodzimierz Demitraszek


Zdjęcie profilowe

Małżonkowie od 1993, mają 3 dzieci.
Mąż Włodzimierz ukończył kierunek Zdrowia Publicznego o specjalności Ratownictwo Medyczne na GWSP w Mysłowicach. Pracuje w Pogotowiu Ratunkowym, prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy oraz współpracuje
z Centrum Opiekuńczo - Wychowawczym "Nadzieja" Sióstr Boromeuszek.
Żona Sylwia ukończyła Diecezjalne Kolegium Teologiczne w Sosnowcu oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika religijna i katechetyka oraz pedagogika społeczno-opiekuńcza na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach.

/ powrót /