Nauczyciel

Katarzyna i Mariusz Kaletka


Zdjęcie profilowe

Małżonkowie od 1997r, troje dzieci.

Katarzyna ukończyła Wyższą Szkołę Filozoficzno – Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, wydział pedagogiczny w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oraz studia podyplomowe Nauki o Rodzinie
i Mediacji Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Trener Kompasu Kariery Crown. Właściciel firmy EDUSHARE.

Mariusz ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie,
wydział bankowość i finanse, oraz studia podyplomowe
Nauki o Rodzinie i Mediacji Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Prezes Zarządu i właściciel firm EVENEM, SEPERA, FLYMORE.

/ powrót /