Nauczyciel

Elżbieta i Łukasz Przebierała


 

Małżeństwo od 2008 roku, troje dzieci.

Ela - Psychologia, Terapia dzieci i rodzin, oligofrenopedagogika
Łukasz - Technologia i Inżynieria Chemiczna

/ powrót /