Kontakt

Koordynator projektu „Przed Nami Małżeństwo”:
ks. Marcin Ditrich
ul. Kopernika 5
43-100 Tychy
Tel. +48 696 211 545
@: marcinditrich@gmail.com

Para odpowiedzialna za projekt „Przed Nami Małżeństwo”:
Anna i Waldemar Kolwicz
Tel. 500 565 285 (Anna); 500 521 310 (Waldemar)
@: kowicz@op.pl

Informacja ogólna:
Anna Bociańska
tel: 32 718 64 85 lub 503 320 660
Izabela Ślązok
tel: 32 718 64 85 lub 503 302 226
@: kontakt@przednamimalzenstwo.pl

Szczegółowych informacji dotyczących kursów udzielają odpowiedzialni za Ośrodek.

Konto:
Diakonia Ruchu Światło-Życie archidiecezji katowickiej
Różyckiego 8, 40-589 Katowice
78 1050 1214 1000 0024 3520 5626