Koordynator projektu „Przed Nami Małżeństwo”:
ks. Jarosław Ogrodniczak
Parafia Św. Rodziny
ul. Konstytucji 3 Maja 36
41-940 Piekary Śląskie

Para odpowiedzialna za projekt „Przed Nami Małżeństwo”:
Katarzyna i Mariusz Kaletka
tel: 507 166 295 (Katarzyna),  505 131 999 (Mariusz)
@: katarzyna.kaletka@gmail.com

Informacja ogólna:
Anna Bociańska
tel: 32 718 64 85 lub 503 320 660
Izabela Ślązok
tel: 32 718 64 85 lub 503 302 226
@: kontakt@przednamimalzenstwo.pl

Szczegółowych informacji dotyczących kursów udzielają odpowiedzialni za Ośrodek.

Konto:
Diakonia Ruchu Światło-Życie archidiecezji katowickiej
Różyckiego 8, 40-589 Katowice
78 1050 1214 1000 0024 3520 5626