Tarnowskie Góry - Strzybnica


Data rozpoczęcia Data zakończenia Wolne miejsca
2022-09-17 2022-09-18 TAK / Zapisz się /


Nauczyciele:

Telefon do prowadzących:

I: 503 302 226 M: 507 778 648

Email prowadzących:

narzeczeni@slazok.pl

Szczegółowy opis kursu:

Miłość polega na zaangażowaniu wolności, jest ona wszak oddaniem siebie, a oddać siebie to właśnie znaczy: ograniczyć swoją wolność ze względu na drugiego. Miłość sprawia, że takie ograniczenie nie jest negatywne i przykre, ale radosne i twórcze.

Jan Paweł II

Kurs trwa 2 dni (17 - 18 września 2022r), w godzinach: sobota 9:00 - 19:00. Kurs odbywa się w Domu Parafialnym  Św. Józefa przy Parafii NSPJ i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach Strzybnicy (ul. Kościelna 36).

W ramach kursu uczestnicy biorą udział w wykładach jak i w ćwiczeniach. Zajmować się będziemy tematyką dotyczącą małżeństwa i rodziny. Zajęcia oparte są na metodzie konferencyjno-warsztatowej. Wszelkie potrzebne materiały otrzymacie na kursie. Uczestnicy pracować będą w parach, wykonując ćwiczenia, rozwiązując zadania i rozmawiając ze sobą. Wszystko po to, abyście jeszcze lepiej się poznali i przygotowali do sakramentu małżeństwa.

W sobotę w trakcie kursu przewidziany jest obiad, natomiast w przerwach pomiędzy zajęciami serwujemy kawę/herbatę i nie tylko.

W Niedzielę zapraszamy na Eucharystię, na która zapraszamy nie tylko uczestników, ale także ich rodziców, czyli przyszłych teściów, ze specjalną nauką dla narzeczonych i teściów o budowaniu relacji z młodym małżeństwem.

Ofiara za całość kursu dla pary to 290 zł + koszty przelewu elektronicznego.

W imieniu nauczycieli i Proboszcza z ośrodka w Strzybnicy serdecznie zapraszamy 🙂