ONLINE


Opis miejsca:

Nauki odbywają się ONLINE w dedykowanym pokoju w aplikacji ZOOM. Prowadzącymi są kapłan oraz małżonkowie o różnym stażu, będący doradcami życia rodzinnego chcący podzielić się z Wami swoim doświadczeniem budowania związku małżeńskiego.Brak zaplanowanych kursów.

Adres:

Kurs odbywa się ONLINE na aplikacji ZOOM.