Maria i Marian Dłucik


 

Małżeństwem są od 1978 roku, mają 2 córki, dwóch zięciów, i dwoje wnucząt.

Maria - Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza UJ, Pedagog Rodziny UKSW, Studium Położnych,

Marian - ukończył studia w zakresie prawa.