Barbara i Henryk Kobos


 

Małżeństwo od 1994 roku, dwoje dzieci.

Basia - Filologia Polska

Henryk - Kolegium Teologiczne, Wyższa Szkoła Folozoficzno - Pedagogiczna " Ignatianum" Kraków