Monika i Stanisław Kogut


 

Małżeństwem są od 15 lat, maja sześcioro dzieci.

Monika - Studium Teologii Rodziny - Bielsko -Biała, Teatrologia UJ,
Stanisław - Filozofia UJ