Zapisz się

Zapiszcie się na kurs:

Wypełnijcie formularz i czekajcie na mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.


Kobieta

Mężczyzna
Koszt kursu: 350,00 zł

Zaliczka (350,00 zł + 2% opłaty za przelew elektroniczny, do zapłaty: 357,00 zł)

Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach 40-589, przy ulicy Różyckiego 8, w celu organizacji i uczestnictwa w kursie dla narzeczonych „Przed nami małżeństwo”.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres e‑mail, informacji dotyczących organizacji i uczestnictwa w kursie dla narzeczonych „Przed nami małżeństwo”. Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach 40-589, przy ulicy Różyckiego 8, w celu organizacji i uczestnictwa w kursie dla narzeczonych „Przed nami małżeństwo”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach 40-589, przy ulicy Różyckiego 8, w celu organizacji i uczestnictwa w kursie dla narzeczonych „Przed nami małżeństwo”.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w kursie dla narzeczonych „Przed nami małżeństwo”, na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  3. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, dostawcy usług hostingowych, podmiotowi prowadzącemu księgi rachunkowe. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia w Kursie „Przed nami małżeństwo”, natomiast w przypadku wpłaty darowizny za pośrednictwem podmiotu płatniczego przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach podatkowych, tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym realizowany był Kurs;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w kursie „Przed nami małżeństwo”;
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, zarejestrowanego w Kursie „Przed nami małżeństwo, przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach 40-589, przy ulicy Różyckiego 8, w celu organizacji i uczestnictwa w kursie dla narzeczonych „Przed nami małżeństwo”. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie fanpage kursu dla narzeczonych „Przed nami małżeństwo” w celu promowania wydarzeń z kursu.